Da li je prošlost naš okov ili vodič za budućnost? Mesto gde treba sahraniti greške? Iskustvo ili samo ružno sećanje? Šta od svega toga? Potražite odgovor u najzanimljivijim izrekama o prošlosti.

 (Dalje)